QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Hệ thống Mầm non Quốc tế STEAM Kids tuyển sinh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Học sinh trong độ tuổi từ 12 tháng đến 6 tuổi.

II. QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Bước 1: Tư vấn tuyển sinh:

Phụ huynh học sinh liên hệ với nhân viên tuyển sinh để tư vấn về những thông tin về chương trình đào tạo Việt Nam và Quốc tế; quy định về các khoản phí trong năm, dịch vụ khác.

Bước 2: Đăng ký ghi danh:

Phụ huynh đăng ký ghi danh cho học sinh tại phòng tuyển sinh và nộp phí ghi danh tại phòng kế toán trường.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ nhập học:

Phụ huynh học sinh hoàn thành bộ “Hồ sơ đăng ký nhập học” và nộp lại cho phòng Tuyển sinh chậm nhất 10 ngày làm việc (Tính từ ngày nhận mua hồ sơ nhập học). Bao gồm đầy đủ giấy tờ theo mẫu nhà trường yêu cầu.

Bước 4: Hoàn thiện học phí:

Yêu cầu Phụ huynh học sinh nộp học phí đúng theo các quy định sau:

  • Nộp bằng tiền mặt tại phòng kế toán hoặc chuyển khoản.
  • Nộp đầy đủ học phí và đúng theo thời hạn quy định.

Bước 5: Nhập học

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN NGAY​