DỊCH VỤ HỌC ĐƯỜNG

Các dịch vụ trong nhà trường được tổ chức với mong muốn hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ việc sinh hoạt và học tập. Các dịch vụ này được vận hành với tiêu chuẩn được xây dựng kỹ càng, ưu tiên số 1 là sự an toàn của trẻ nhỏ.

Các dịch vụ học đường

Bán trú

Dịch vụ bán trú của Nhà trường được tổ chức để phục vụ học sinh, bao gồm dịch vụ ăn bán trú và nghỉ trưa.

Trả muộn

Để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu gửi con ở lại trường muộn, nhà trường có tổ chức dịch vụ trông nom các con sau giờ học.

Lớp thứ 7

Lớp thứ 7 của Trường mầm non STEAM Kids là một giải pháp để trẻ có một ngày cuối tuần thật thú vị, bổ ích trong khi ba mẹ đi làm, chưa có người chăm sóc trẻ tại nhà.

School Bus

Hệ thống xe đưa đón học sinh School Bus đón và trả học sinh mỗi ngày. Hiện tại Nhà trường cung cấp các tuyến xe đưa và đón học sinh tại nhà riêng hoặc các điểm cố định.

Sau khi học sinh nhập học, STEAM Kids sẽ cung cấp tài khoản Kids Online để cung cấp các thông tin phụ huynh và học sinh cần biết trong năm học. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ được các hoạt động học tập, ăn uống, tình hình sức khỏe của trẻ thông qua ứng dụng.

Đồng thời, sổ tay điện tử Kids Online cũng là nơi hướng dẫn phụ huynh cách thức liên lạc và phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc triển khai các hoạt động giáo dục.